Snow Tubing | Supara Chunkurchak

Жөө жүрүш

Жөө жүрүү маршруту №1

Узундугу: 1,47 км

Дэңгээли: жеңил

Жердин түзүлүшү: токой, өр, тоо

Эс алуу жайлары: 1

Панорама көрүнүшү бар жерлер: 2

Өзгөчөлүгү: токой аралап тоого чыгуу, ажайып гүлдөр талаасы, жапайы карагат жана ит мурун

Жөө жүрүү маршруту №2

Узундугу: 1,63 км

Дэңгээли: орто

Жердин түзүлүшү: токой, өр, тоо

Эс алуу жайлары: 2

Панорама көрүнүшү бар жерлер: 2

Өзгөчөлүгү: токой аралап тоого чыгуу, ажайып гүлдөр талаасы, Чункурчак панорамасы, Кызыл Жар панорамасы, үй-бүлөлүк сейил багында эс алуу