Көчмөндөр сонундугу | Этно-комплекс "Supara"

КӨЧМӨНДӨР СОНУНДУГУ

Супара Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен биргеликте “Көчмөндөр сонундугу” аттуу нукура талкан конфеттерин тартуулайт. Көчмөндөрдүн даамын татыңыз!